Stook Hızlı Başlangıç Rehberi

Stook bulutta güvenli ve yüksek düzeyde ölçeklenebilir bir object storagedir. Herhangi bir miktarda veriyi, herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda depolamak ve almak için kullanılabilir. Stook, kullanıcıların istedikleri kadar veri depolamasını ve ihtiyaç duydukları zaman bunlara erişmelerini kolaylaştırır. Bu, kuruluşların donanım satın almaktan ve kullanılmayan depolama için ödeme yapmaktan kaçınmasına olanak tanır. Kuruluşlar çoğunlukla yedekleme ve depolama, uygulamaları çalıştırmak,  web sitesi verilerinizdeki verilerini düzenli aralıklarla yedeklemek için Stook servisimizi kullanabilir.

Verileriniz object isim adında depolanır ve objectler Bucket olarak adlandırılan klasörlerde saklanır. Bucket’lar içinde objectlerin bulunduğu klasörlerdir ve bir veya daha fazla bucket’a sahip olabilirsiniz. Her bir object için, o objectteki nesneleri kimin oluşturabileceği, silebileceği ve listeleyebileceği gibi pakete erişimi kontrol edebilirsiniz. Nesneyi Amazon S3’te depolamak için, istediğiniz dosyayı belirlenmiş bir gruba yüklersiniz. Bir dosya yüklediğinizde, diğer kullanıcıyla paylaşılmasını isteyene kadar nesne üzerindeki izinleri gizli olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

aws configure
AWS Access Key ID [None]: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
AWS Secret Access Key [None]: yyyyyyyyyyyyyyyyyyy
 Default region name [None]: ENTER
Default output format [None]: ENTER
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors