Polititakalar ve Bilgi Güvenliği

KALİTE POLİTİKASI

Kalite ile ilgili tüm mevzuat, idari düzenlemeler, yasal sorumluluk ve standartlara uymayı, Kullanılan teknoloji ve yardımcı faktörleri göz önünde tutmayı ve gerekli tüm tedbirleri almayı, Organizasyonun her kademesinde Kalite gerekliliklerimize uygun ortak bir bakış açısı sağlamayı, Tüm çalışanlarımıza eğitim ve açık iletişim imkânı sağlamayı, İş ortaklarımız ve müşterilerimize mevcut ve gelişen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan kaliteli hizmetleri sunmayı, Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile işbirliği ve güven içerisinde çalışmayı, Müşterilerimize en iyi ve en hızlı teknik destek hizmetlerini sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı, Tüm süreçlerini ve yönetim sistemleri uygulamalarını sürekli olarak iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, gelişime daima açık olmayı, Tüm faaliyetlerimiz ISO 9001 alanımızla ilgili sertifikasyon sürecimiz tamamlanarak alınmıştır. Böylece Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak güvence altına alınmış bir operasyon yöntemi, hem de bunun sürekliliği ve iyileştirilmesi için periyodik olarak gözden geçirilmeyi taahhüt etmektedir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ GENEL POLİTİKASI

Medianova Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı doğrultusunda; Çalışanların, tedarikçilerin ve müşterilerin bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişimini sağlamayı,

a) Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumayı,

b) Çalışanların, tedarikçilerin ve müşterilerin bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,

c) Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,

d) Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,

e) Tabi olduğu ulusal, uluslararası düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,

f) İş/hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı, işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,

g) Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı, taahhüt eder.