Bulut Moda değil, maliyer ve rekabet avantajı sağlayan kalıcı bir teknolojidir.